Belevingsgericht werken met dieren in de zorg

Doel
Werken aan intensief contact met een  therapiehond/bezoekdier voor de PG bewoners die dit willen, welzijn van de bewoners
bevorderen, ontspanning en exclusieve aandacht en hierbij de
veiligheid van de bewoner en het dier waarborgen. Daarnaast een tweede hond opleiden om dit werk te kunnen gaan doen.

Reden:
Per
toeval kwam ik met mijn hond op mijn werk om iets af te geven en zag
daar hoe er op het dier dat zeer sociaal is, werd gereageerd door
verschillende bewoners. Voor deze PG bewoners op de gesloten afdeling
werd op dit gebied in mijn beleving nog te weinig gedaan. Ik
ontmoette bewoners die van hun eigen huisdier afscheid hebben moeten
nemen toen ze in het verpleeghuis kwamen wonen. Me inlevend in hun
situatie, zou ik er niet aan moeten denken hetgeen me zo dierbaar is
af te moeten geven in andermans handen zonder dat ik hier enige keuze
in kon hebben. Door mijn huidige werkzaamheden zit ik er nu met mijn
neus bovenop en zie ik met eigen ogen welk contact tot stand kan
komen door de dieren en hoe belangrijk het kan zijn voor het welzijn
en de beleving van de bewoners.

Werksituatie:
Kleinschalig
wonen is in ons verpleeghuis inmiddels volledig doorgevoerd en iedere
huiskamer draait zelfstandig, Op dit moment nemen de nieuwe bewoners
nog steeds afscheid van hun dier voor ze in het verpleeghuis komen
wonen en zijn daar zeer verdrietig over in het algemeen, het laatste
dat hen dierbaar is wordt hen afgenomen. Op dit moment komt alleen
een bezoekdier in aanmerking als alternatief. Collega’s zien de
positieve uitwerking van een sociaal bezoekdier op de bewoners en
zijn enthousiast. Aangezien hiervoor geen geld beschikbaar is, zal
dus alles wat we kunnen/mogen ondernemen op vrijwillige basis moeten
gebeuren.

Wat
heeft een bezoekdier te bieden:

Met verschillende onderzoeken
is aangetoond dat het dier een positieve invloed kan hebben op de
fysieke toestand, de geestelijke (psychische, sociale, affectieve en
emotionele) toestand van de bewoner en daarnaast op zijn/haar
gezondheid in het algemeen.
Dieren kunnen de kwaliteit van leven
gunstig beïnvloeden.

De aanwezigheid van het dier in activiteiten
kan de volgende effecten hebben:

De
eigenwaarde van de bewoner kan groeien.
Het dier
voorziet in de behoefte van affectie (warmte en aandacht).
Een dier is
niet bedreigend en niet (ver)oordelend.
Het dier moedigt het nemen
van verantwoordelijkheden aan en het dier motiveert bepaalde acties
te doen.
Het dier leidt af van de problemen/situatie.
Het dier
zorgt voor gezelschap.

<!–
@page { margin: 2cm }
TD P { margin-bottom: 0cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
–>

Ervaringen
in het verpleeghuis met eigen hond(en):

Op
dit moment gaat mijn eigen hond mee naar mijn werk in ons
verpleeghuis. Zij is een goed luisterend, sociaal, volwassen dier van
ruim 5 jaar oud. In een paar tellen tovert ze op het gezicht van een
demente dame van 96 die depressief is een grote glimlach. Bijna iedere keer
als ik er kom is dit het geval. Bij een bewoner die totaal in zijn
eigen wereld leeft, waar zo goed als geen contact mee te krijgen is,
legt ze haar kopje op zijn knie (meneer zat in een rolstoel), zijn
hand zoekt haar kopje en hij zegt: “Ik vind honden lief”.
Sinterklaasfeest, je maakt foto’s, staat naast de rolstoel van
dezelfde meneer en ineens gaat er een hand langs je been op
kniehoogte….. “hond”…. Zo ver weg in je eigen wereld en dan
zo’n reactie. Jammer genoeg was de hond thuis en was er op dat
moment geen mogelijkheid haar te halen. Een verkrampte, totaal
gesloten hand van iemand met Parkinson en dementie, die toch wat kan
ontspannen om de hond te aaien, die in de gaten heeft welke beweging
ze moet maken om de hond op schoot te kunnen knuffelen, bijna niet
kan praten maar feilloos de voor haar niet gemakkelijke naam van de
hond weet te zeggen. Een collega die met een grapje vraagt of ik de
hond niet even kan halen omdat een van de bewoners een griepspuit
nodig heeft. Een kleine reeks van zeer positieve ervaringen die me
hebben doen inzien hoe belangrijk zo’n bezoekje kan zijn voor de
bewoners.

Mogelijkheden die op dit moment voorhanden
zijn:

Bezoek van vrijwilliger met
jonge kittens.
Bezoek
van vrijwilligers met een konijntje
Werk en bezoekjes met eigen
hond(en) blijven voortzetten op regelmatige en vrijwillige
basis.
Opleiden van een bordercolliepup tot therapiehond/bezoekdier.

Onderzoek doen naar:
Behoeften van bewoners
en hun beleving.
Ervaringen van anderen die langere tijd als
begeleider van een bezoekdier meedraaien op PG afdelingen.
Eisen
waaraan een bezoekdier minimaal moet voldoen.

Trainingen
voor bezoekdieren.
Trainingen voor vrijwilligers.
Welke
dieren geschikt zijn als bezoekdier.
Kynologenclubs en
Hondenverenigingen vragen of er vrijwilligers binnen hun vereniging
zijn om aan dit project mee te werken.

Contacten leggen met
organisaties specifiek gericht op dit gebied als:

Bezoekdier
Nederland
Bezoek- en Therapiehond
Dieren in zorg en welzijn
Hund und Therapeut in Duitsland
Tiergestützte Therapie in Duitsland
Pets4All

Trainingen op het gebied van bezoekdierteams:
Inmiddels heb ik met mijn eigen hond deelgenomen
aan een dergelijke training bij Bezoekdier Nederland en een
aanvullende workshop bij Pets4all om tijdens mijn werk met de hond in
het verpleeghuis en daarnaast ook mijn vrijwilligerswerk elders een
vastere vorm te kunnen gaan geven op een verantwoorde manier en
hiernaast anderen op een verantwoorde manier te kunnen motiveren.
Contacten in Duitsland bieden nieuwe mogelijkheden voor het opleiden van een pup tot bezoekdier/therapiehond voor de toekomst.

Hoe het er op dit moment voorstaat:
Inmiddels
is
Flóki vrijwel altijd tussen "haar eigen" bewoners
te vinden gedurende mijn werktijden. Daarnaast probeer ik als
vrijwilliger ook elders 1x per week nog een bezoekje af te leggen.
Door inzet van vrijwilligers is het gelukt meerdere keren andere
dieren als bezoekdier in te zetten. Dank daarvoor! Zonder
vrijwilligers is een project als dit gedoemd te mislukken. De blije
gezichten op de foto’s op Flóki’s weblog laten duidelijk zien dat de
bezoekjes door
veel bewoners als zeer positief worden ervaren. Het is gelukt om een
geschikte pup te vinden die straks ingezet kan gaan worden voor
hetzelfde werk, met medewerking van KC Zeist, die de basistrainingen
sponsort en dierenarts Maarten van Alphen uit Woudenberg die de
entingen van de pup sponsort. Dankjewel! Hier begint dus Djuna’s verhaal.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s